BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang)


BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) Start 20 april 2016

Deze nieuwe Branchevereniging is per 20 april 2016 van start gegaan. Opgericht door diverse organisaties (zie onder initiatiefnemers) . De Branchevereniging heeft als doel dat de kinderopvang een basisvoorziening gaat worden. De vereniging wil er naar toe werken dat in de toekomst de kinderopvang de ontwikkeling van kinderen vooropzet. De Kinderopvang moet ook toegankelijk voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Zonder dat het uitmaakt hoeveel ouders verdienen. Dit moet bij wet worden vastgelegd. De Branchevereniging stelt dat op dit moment kinderopvang veel te veel als arbeidsmarktinstrument wordt gezien.

De kinderopvang moet gaan draaien om kwaliteit en zeker niet meer om geld. Dus dat kan mogelijk worden als de kinderopvangorganisaties gaan investeren in kwaliteit en innovatie van de kinderopvang zelf

De Branchevereniging gaat de dialoog aan met diverse partijen. Uiteindelijk hoopt men dat het huidige stelsel van wet- en regelgeving rondom de kinderopvang veranderd wordt zodat de ontwikkeling en het belang van de kinderen voorop komt te staan.
Lidmaatschap van organisaties

Alle organisaties die zich willen aansluiten bij het BMK moeten voldoen aan de kwaliteitseisen uit de statuten. Er moet aantoonbaar maatschappelijk beleid uitgevoerd worden, de opbrengsten voor een groot deel investeren in kwaliteit en dat er toezicht is op de kinderopvang organisatie. Als laatste moet de desbetreffende organisatie de Governance Code Kinderopvang toepassen

Initiatiefnemers BMK

  • Stichting Bink,
  • Stichting Kinderopvang Amersfoort,
  • de Kinderopvanggroep B.V. en Kober,

Bestuur BMK

  • Pauline Schellart vice-voorzitter (Kober)
  • Geert de Wit vice-voorzitter (Kinderopvanggroep)
  • Annegreet van Dijk bestuurslid (SKA Amersfoort),
  • Helga Fidder bestuurslid (Kinderopvang OOK),
  • Karen Strengers bestuurslid (Dak kindercentra),
  • Ruth de Waal bestuurslid (SKBNM)
  • Monique Wittebol bestuurslid (Bink Kinderopvang).

Wij omarmen de doelstellingen van de Branchevereniging van harte. We wensen ze zeker heel veel succes toe en we houden u op de hoogte van de vorderingen.

Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.