informatie


Minister Asscher wil alle nieuwe alternatieve voor een nieuw financieringsstructuur goed bekijken voordat hij een besluit neemt over een nieuwe financieringsstructuur. Op zich is dit een goede zaak echter de invoering van een nieuw stelsel zal op zijn vroegst 1 januari 2019 ingevoerd kunnen zijn. De uitgangspunten van een nieuw […]

Nieuwe financiering kinderopvangtoeslag


Een aantal wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag in 2017 zijn al bekend gemaakt! In dit artikel zullen we de veranderingen in de kinderopvangtoeslag nader toelichten en verduidelijken. Ouders zullen betalen aan kinderopvang als in 2016. Indexatie uurprijzen kinderopvangtoeslag Per uur kinderopvang stelt de overheid een maximumbedrag vast dat in aanmerking komt […]

Kinderopvangtoeslag 2017 berekenen