kinderopvangtoeslag 2012, brief Belastingdienst februari 1


De Kinderopvangtoeslag 2012, is zoals jullie hopelijk allemaal al weten ernstig versoberd. Veel ouders ontvingen afgelopen week, begin februari 2012  een brief van de Belastingdienst.

In deze brief deelt de Belastingdienst de nieuwe maatregelen betreffende de kinderopvangtoeslag 2012 mee aan de ouders. De brief is hier te vinden(pagina 1, pagina 2). Wij hebben in dit artikel de veranderingen van de kinderopvangtoeslat in 2012 al beschreven. Ook kan je hier met onze sheet de kinderopvangtoeslag 2012 berekenen. Zo weet je wat je te wachten staat dit in 2012. Hieronder staat in het kort genoemd waar de brief over de kinderopvangtoeslag 2012 van de Belastingdienst over gaat:

 • Waarom het kabinet de regels heeft veranderd.
  Hier staat een verhaal dat de kosten voor de kinderopvang de pan uit reizen. Er zijn meer als 2x zoveel kinderen in de opvang en de kosten zijn 3x zo hoog geworden. Een jaartal staat er niet bij.
 • Welke uren er recht geven op kinderopvangtoeslag.
  Hier staat vermeld dat de hoogte van de kinderopvangtoeslag afhankelijk is van het aantal uren dat de minst werkende ouder werkt.
 • Overige nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag.
  Bij werkloosheid heb je nog maar 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Verder kan je niet verder als een maand terug, met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen. Rekeningen van een gastouder moeten binnen twee maanden worden betaald. Ook staat er dat de Belastingdienst vanaf 2012 boetes kan opleggen in het geval van fraude.
 • Verdere veranderingen kinderopvangtoeslag. Wat er precies in 2013 gaat veranderen is nog niet bekend. Het zal er in ieder geval niet beter op worden.

Kinderopangtoeslag 2012 brief Belastingdienst te laat?

Het is in principe attent van de Belastingdienst dat ze ouders informeren over de veranderingen in de kinderopvangtoeslag 2012. Het is alleen een beetje aan de late kant. Ouders ontvangen de brief begin februari, de meeste opvanginstellingen hanteren een opzegtermijn van 2 maanden. Wijzigingen zouden dus op zijn vroegst begin maart 2012 in kunnen gaan. Het jaar is dan al één kwartaal oud. In dit artikel over de flexibiliteit van kinderopvanginstellingen kan je hierover meer lezen.

Kinderopvangtoeslag 2012 veel groepen ouders vallen buiten de boot

Zoals in het commentaar op deze site van de bezoekers te lezen valt, zijn er een hoop ouders flink in de financiële problemen gekomen door de nieuwe regels in de kinderopvangtoeslag. Ouders die bijvoorbeeld 6 uur per dag werken,  zijn er ernstig op achteruit gegaan. Ze moeten met de nieuwe regels een aanzienlijk deel meer gaan betalen voor de opvang. Maar ook gezinnen waar ouders werkloos zijn zitten met een dilemma: Het opzeggen van de opvang duurt vaak 2 maanden, wachtlijsten, afhankelijk van de plaats, vaak ook een paar maanden. Als ze hun opvang opzeggen, kunnen ze niet direct aan de slag bij een nieuwe werkgever, als ze de opvang niet opzeggen, lopen ze het risico tijdens hun werkloosheid de volledige opvangkosten zelf te moeten betalen.

Kinderopvangtoeslag 2012, bij fouten grote financiële risico’s

Wie per ongeluk of expres een fout maakt bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag loopt het risico fikse bedragen terug te moeten betalen. Vaak ontdekt de Belastingdienst maanden, zo niet een jaar later, de fout. Het terug te vorderen bedrag kan dan flink opgelopen zijn! Let dus heel goed op, waar je recht op hebt. En laat zo nodig je Belastingadviseur of wie dan ook alles goed narekenen.

Tip, zeg niet meteen een gedeelte van je contract op, maar probeer ouderschapsverlof te krijgen.


Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

One thought on “kinderopvangtoeslag 2012, brief Belastingdienst februari

 • D. Ladenius

  De brief komt, voor ons, zeer zeker te laat!!

  Misschien zijn wij heel naïef geweest door het niet goed uit te zoeken, maar ik was in de veronderstelling dat wij de toeslag gewoon nog met terugwerkende kracht konden krijgen na werkloosheid.

  Ik ben dus werkloos sinds december 2011 en heb afgelopen week DE brief gekregen van de belastingdienst. Mijns inziens zijn ze verplicht de mensen op wie de nieuwe regelingen van toepassing zijn in te lichten en heeft het niets met attentheid te maken.

  Ik heb meteen de opvang opgezegd, maar je raadt het al… opzegtermijn van twee maanden. We hebben nu dus opgezegd per 16 april, terwijl we volgens de nieuwe regeling al vanaf 1 april geen recht meer hebben op de toeslag. We draaien dus voor een halve maand voor de volledige kosten op buiten onze schuld. En we kunnen die kosten op niemand verhalen.

  Uiteraard belde ik meteen met de belastingdienst wat we hieraan kunnen doen. Het antwoord was: niets… Het is gewoon zoals het is en die halve maand kunnen we zelf betalen.

  Zo verdient de overheid nog even wat extra aan alle gezinen die in dezelfde situatie zitten en helaas gedwongen moeten opzeggen. Om over de emotionele schade aan de ouders én de kinderen nog maar te zwijgen!