kinderopvangtoeslag 2012 kosten berekenen 3


Kinderopvangtoeslag 2012 kosten berekenen

Er is veel onrust ontstaan door de kabinetsplannen over de veranderingen met de kinderopvangtoeslag. Veel mensen weten nu niet waar ze aan toe zijn. Daarom gaan we op dit artikel in op de voorgestelde maatregelen van het kabinet en de financiële gevolgen daarvan.

Nieuw: Bereken je kinderopvangtoeslag over 2012 met dit tool!

Kinderopvangtoeslag en verzamelinkomen

Zoals je waarschijnlijk wel zult weten hangt de hoogte van de kinderopvangtoeslag samen met het inkomen dat je hebt. Dat lijkt eenvoudiger als het is, want de kinderopvangtoeslag is niet afhankelijk van het inkomen wat je verdient bij je baas, maar van een ander soort inkomen, namelijk het verzamel inkomen. Het verzamel inkomen, ook wel toetsingsinkomen genoemd, is het inkomen van jouw en je partner uit box 1, 2 en 3 min de aftrekposten. Een veel voorkomende aftrekpost is bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Meer over het verzamel inkomen vind je hier.

De exacte hoogte van je kinderopvangtoeslag hangt dus af van je verzamelinkomen. Het is lastig om dat vooraf precies te berekenen. Je kan het verzamelinkomen overnemen van je Belastingaangifte van verleden jaar. Je kan dan misschien makkelijk een inschatting maken wat het verzamelinkomen over 2012 gaat zijn.

Maatregelen kinderopvangtoeslag 2012

Uurprijs wordt niet geïndexeerd

De regering heeft een maximale uurprijs vastgesteld voor de vergoeding voor de kinderopvangtoeslag. Kost je kinderopvang meer per uur, dan betaal je dat uit eigen zak. normaal werd deze prijs elk jaar verhoogd, maar in 2012 wordt dit niet gedaan. De kinderopvanginstellingen zullen is veel gevallen wel de uurprijs indexeren. In de tabel hieronder zie je de maximale uurprijs die de Belastingdienst vergoedt.

2010 2011 2012
Kinderopvang 6,25 6,39 6,39
BSO 5,82 5,93 5,93
Gastouder 5,00 5,09 5,09

Stel dat je 30 uur kinderopvang(1 kind 3 dagen per week) per week afneemt en je crèche verhoogt de uurprijs met 14 cent in 2012. Dan betaal je dus 30 (uur) x 0,14 (extra uurprijs) x 4,5 (aantal weken per maand) = 18,90 meer per maand. Alleen al voor deze regeling. Neem contact op met je kinderopvanginstelling over hun uurprijs in 2012.

Kinderopvangtoeslag tabel wordt versoberd

Het verzamelinkomen is zoals al hierboven genoemd van belang voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Het verzamelinkomen wordt opgezocht in een tabel en daar rolt een percentage uit. Dit percentage geeft aan welk gedeelte van de kinderopvangkosten wordt vergoed.

De overheid heeft deze tabel ook versoberd. Iedereen krijgt dus vanaf 2012 een lager percentage vergoed. Voor het tweede kind wordt de toeslag sneller lager, naarmate het inkomen hoger is. De gemiddelde bijdrage stijgt van 22% naar 34%, waarbij het voor hoger inkomens meer stijgt als voor lagere inkomens. Tabel 2011, Tabel 2012

Stel een gezin heeft een verzamel inkomen van 40.000 euro en 2 kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan:

Dan zou dit gezin in 2011 ontvangen:

  • 79.93% voor het eerste kind,
  • 94.73% voor het tweede kind.

In 2012 zouden dit de volgende percentages zijn:

  • 77.63% voor het eerste kind,
  • 90.03% voor het tweede kind.

Stel dat:

het gezin in totaal 20.000 euro per jaar aan kinderopvang kosten betaald (Ongeveer 3 dagen kinderdagverblijf). Voor elk kind dus 10.000 euro.

In 2011 zag de situatie er als volgt uit voor dit gezin:

7993 + 9473 = 17466 (kinderopvangtoeslag).
20.000- 17644 = 2356 (Zelf betalen)

In 2012 wordt dit:

7763+9003 = 16766 (kinderopvangtoeslag).
20.000-16766 = 3234(Zelf betalen)

Per maand is dit dus 3234-2356 / 12 = 73 euro meer.

Overige maatregelen kinderopvangtoeslag.

Bovenstaande maatregelen zijn eigenlijk op iedereen van toepassing. Hieronder volgen een aantal maatregelen die voor een bepaalde groep mensen nadelig kunnen zijn. Het merendeel van de mensen zal hier waarschijnlijk geen last van hebben.

Aantal uren kinderopvangtoeslag afhankelijk van minimale arbeidsduur ouders.

In 2012 wordt maximaal 140% van het aantal uren van de minst werkende ouder werkt, vergoed. Dus als vader 40 uur per week werkt en moeder 20 uur, mag er nog maar voor 140% x 20 = 28 uur kinderopvangtoeslag per kind worden aangevraagd. Deze regeling is nadelig voor ouders die maar korte diensten of flexibele werktijden hebben. Als de ouder in dit voorbeeld 4 dagen werkt van 5 uur en haar twee kinderen 4 volle dagen(bijvoorbeeld 4×10 uur) naar de crèche brengt. Krijgt ze volgend jaar nog maar voor 28 uur kinderopvangtoeslag. De overige 12 uur per kind wordt dan niet vergoed. Voor deze groep ouders wordt de kinderopvang waarschijnlijk onbetaalbaar. In dit voorbeeld zou de ouder dus :

12 (uren waarvoor geen kinderopvangtoeslag wordt ontvangen) x 6,39 (uurprijs crèche) x2 (aantal kinderen) x 4,5 (weken per maand) = 690 euro per extra moeten betalen.

Maximaal aantal uren kinderopvang per maand beperkt.

Verder wordt het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag per maand per kind beperkt tot 230 uur. Alleen ouders die hun kind 5 dagen per week naar de opvang brengen zullen hier misschien last van ondervinden.


Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

3 thoughts on “kinderopvangtoeslag 2012 kosten berekenen