Kinderopvangtoeslag 2012 ouderschapsverlof 2


Kinderopvangtoeslag 2012 ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof lijkt in veel gevallen voordelige aspecten te hebben, daarom besteden we er hier wat extra aandacht aan! Je kan natuurlijk ook definitief minder gaan werken, vanwege de kinderopvangtoeslag, maar misschien loop je dan een aantal voordeeltjes mis!

Wat is ouderschapsverlof

Op de site van de Rijksoverheid staat het  volgende:

“Werkende ouders hebben wettelijk recht om tijdelijk minder te werken en meer aandacht te besteden aan de opvoeding van hun kinderen. Deze uren worden niet doorbetaald, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers.”

In de praktijk komt het er op neer dat iedere ouder recht heeft om een half jaar ouderschapsverlof op te nemen per kind. Het ouderschapsverlof moet opgenomen worden in de eerste 8 jaar. Het opnemen van het ouderschapsverlof hoeft niet in 1x, maar mag ook verspreid. Je kan bijvoorbeeld als je 4 dagen per week werkt, 2 jaar lang 1 dag per week ouderschapsverlof opnemen.

Iedere werknemer, die langer dan 1 jaar in dienst is, heeft  recht op ouderschapsverlof. Je werkgever kan je ouderschapsverlof dus ook niet zomaar weigeren.

Ouderschapsverlof is in principe onbetaald. Maar in een aantal CAO’s zijn andere afspraken gemaakt. Zo is bijvoorbeeld in de CAO gehandicaptenzorg opgenomen dat bij ouderschapsverlof in het eerste jaar van je kindje 25% van je bruto loon gecompenseerd krijgt. Kijk dus in je CAO of er nog iets geregeld is.

Gedurende je ouderschapsverlof bouw je geen pensioen en vakantiedagen op!

Lees hier meer over ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof en kinderopvangtoeslag

Oke nu ouderschapsverlof en de kinderopvangtoeslag! Je zal misschien denken wat heeft dit te maken met de kinderopvangtoeslag. Je hebt namelijk gedurende je ouderschapsverlof recht op kinderopvangtoeslag.

Verder moet je wel met het volgende rekening houden. Je bruto inkomen wordt lager dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld:

  • Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag. Deze worden iets hoger als je bruto omlaag gaat.
  • Hypotheekrenteaftrek. Dit wordt minder als je bruto omlaag gaat.
  • Pensioen. Wordt ook minder, maar je bent immers nog jong toch?

Dit kan vooral interessant zijn voor ouders die minder werken als 8 uur per dag.  Hieronder een voorbeeld.

2011:

Moeder werkt 4 dagen 5 uur. Kind van 2 jaar gaat 4 dagen naar de opvang. Moeder verdient 1000 euro netto. Opvang kost 470 euro per maand. Verzamelinkomen gezin 70.000.

2012 zonder ouderschapsverlof:

Moeder krijgt niet alle uren kinderopvang vergoedt. Totale kosten kinderopvang in 2012. Als moeder blijft werken 750 euro. Moeder werkt bijna alleen maar voor de kinderopvang en houdt 250 euro over.

2012 met ouderschapsverlof.
Moeder werkt 3×5 uur, 1 dag ouderschapsverlof. Kind gaat 3 dagen naar de crèche. Moeder verdient 750 euro netto. Kosten opvang 460 euro per maand.  Moeder houdt 290 euro over per maand en is 1 dag meer bij haar kind.

Met de ouderschapsverlofkorting meegenomen 2012 ,( zie hieronder)

Kosten opvang 460 euro per maand voor 3 dagen, ouderschapsverlofkorting per maand €141. Kinderopvang netto 460-141 = 319 euro!

Ouderschapsverlofkorting en kinderopvangtoeslag

Er zit nog een ander voordeel vast aan ouderschapsverlof, namelijk de ouderschapsverlofkorting. Deze korting zorgt ervoor dat u minder belasting hoeft te betalen en in de meeste gevallen aan het einde van het jaar geld terug kan vragen van de Belastingdienst.

De ouderschapsverlofkorting wordt als volgt berekend:

Ouderschapsverlofkorting = Aantal uren ouderschapsverlof x €4,07 (2011)

Let op de ouderschapsverlofkorting kan nooit meer zijn dan de inkomstenterugval door de ouderschapsverlofkorting. Lees hier op de site van Belastingdienst meer over deze voorwaarde.

De ouderschapskorting gaat net zo als bijvoorbeeld de arbeidskorting of algemene heffingskorting af van het bedrag dat je aan ‘Belasting en premie volksverzekering’ zou moeten betalen. In een hoop gevallen betekend dit dat je de complete ouderschapsverlofkorting terug kan vragen. Check dit even bij je Belastingaangifte of je Belastingadviseur. Er zijn zoveel uitzonderingen en bijzondere situaties dat we hier niet voor iedereen de gevolgen kunnen samenvatten helaas.

Dus het moedertje in het bovenstaande voorbeeld krijgt dus per jaar 8(uur per week ouderschapsverlof) x 52(weken) x €4,07 = 1693 euro terug. Per maand is dat 141 euro netto. 3 dagen opvang kosten haar dan nog maar 319 euro.

LET OP:

Vraag een verklaring van je werkgever van het aantal uren dat je ouderschapsverlof hebt genoten, de Belastingdienst kan hier bij een controle naar vragen!

Ouderschapsverlofkorting 2013

Deze wordt waarschijnlijk afgeschaft… Alle leuke dingen zijn tijdelijk. Het is nog niet zeker, maar in Den Haag vinden ze het verwarrend dat er zoveel kortingen zijn. Het ouderschapsverlof zelf blijft wel bestaan, alleen de korting niet.  En de kinderopvangtoeslag wordt in 2013 ook niet beter.


Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

2 thoughts on “Kinderopvangtoeslag 2012 ouderschapsverlof