Kinderopvangtoeslag 2014 voorlopige wijzigingen ontwerpbesluit 1


Kinderopvangtoeslag 2014, voorlopige wijzigingen.

De afgelopen jaren is de kinderopvangtoeslag sterk versoberd, het gevolg hiervan is dat er het laatste jaar minder beroep is gedaan op de kinderopvangtoeslag. In het eerste kwartaal is het gebruik van kinderopvangtoeslag met 10% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van 2012 (bron). Daarmee heeft het kabinet een financiële meevaller van 225 miljoen en zijn de bezuinigingsdoelstellingen voor de kinderopvangtoeslag van het kabinet gehaald, en hoeft er zoals het er nu uitziet niet extra te worden bezuinigd op de kinderopvang.


Begin juni 2013 is het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag bekend geworden. Dit besluit wordt naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd ter goedkeuring, waarna het begin 2014 in werking kan treden. De verwachting is dat er niet veel wijzigt aan dit besluit.

[subscribe2]

Wijzigingen kinderopvangtoeslag in 2014

Hieronder de wijzigingen in die voor jou als ouder van belang zijn:

Indexering inkomensklassen in toeslagtabel

De bedragen van de toeslagtabel kinderopvangtoeslag worden met 2,01% verhoogt. Dit percentage is tot stand gekomen door de ontwikkelingen in de kinderopvang sector, de subsidie factoren van de overheid en een inflatie berekening door het Centraal Planbureau. Voor ouders is deze regeling niet nadelig!
Het is je waarschijnlijk wel bekend dat hoe meer je verdiend hoe minder kinderopvangtoeslag je ontvangt. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt samen met het verzamelinkomen. Bij elk stapje verzamelinkomen hoort een percentage kinderopvangtoeslag.
Mocht je dus hetzelfde verdienen als het jaar er voor dan is de kans groot dat je een stapje naar beneden valt, waardoor je meer kinderopvangtoeslag krijgt. De meeste mensen gaan ook tegenwoordig nog jaarlijks in salaris vooruit.

Indexering maximum uurprijzen dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang

De overheid vergoed de kinderopvang tot een bepaalde uurprijs. Is je kinderopvang duurder dan krijg je geen vergoeding over het restant. Hoe hoger de maximum uurprijs is die de overheid vergoed met de kinderopvangtoeslag hoe beter dit voor ouders is, die een opvang hebben die meer vraagt dan de maximum uurprijs. De uurprijs wordt dit jaar met 2,66% verhoogd. Dit is ook niet nadelig voor ons ouders. Hieronder een overzicht van de maximum uurprijzen in 2014:

2013 2014
 Dagopvang €6,46 €6,70
 Buitenschoolse opvang €6,02 €6,25
 Gastouderopvang €5,17 €5,37

Veel kinderopvang instellingen zitten in zwaar weer, veel instellingen hebben vorig jaar de uurprijs niet verhoogd. Normaal verhogen de instellingen jaarlijks de uurprijs omdat ook hun kosten stijgen.

Wat voor gevolgen heeft dit voor jou?

Je gaat er in 2014 niet op achteruit als je situatie hetzelfde blijft (Ongeveer zelfde salaris, zelfde aantal uren opvang, geen verhoging van de kinderopvang instelling.)

Voorbeeld:

Gezin A heeft:

  • Een verzamelinkomen van €25.000 in zowel 2013, als 2014,
  • 1 kind 3 dagen naar de dagopvang.
  • Moeders werkt 24 uur per week, vader werkt 32 uur per week.
  • Uurprijs kinderopvang €6,60, 33 uur per week.

Netto kosten 2013 €165,47.
Netto kosten 2014 €148,66.

Ze besparen per maand €16,80.

Je kinderopvangtoeslag voor 2014 berekenen.

Kinderopvangtoeslag.com heeft een sheet samengesteld, waarmee je de kosten voor de kinderopvangtoeslag in 2014 kan berekenen. In deze sheet kan je goed het verschil met 2013 zien. Als er wijzigingen zijn wordt de sheet geüpdatet en krijg je hiervan bericht!

Ook blijft de ouderschapsverlof korting in 2014 nog van kracht, volgens de informatie nu. De ouderschapsverlof korting kan je ook berekenen in de sheet!


Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

One thought on “Kinderopvangtoeslag 2014 voorlopige wijzigingen ontwerpbesluit