Kinderopvangtoeslag 2015, de veranderingen


Een aantal wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag in 2015 zijn al bekend gemaakt! In dit artikel zullen we de veranderingen in de kinderopvangtoeslag nader toelichten en verduidelijken. De meeste ouders zullen ongeveer hetzelfde betalen aan kinderopvang als in 2014.

Indexatie uurprijzen kinderopvangtoeslag


Per uur kinderopvang stelt de overheid een maximumbedrag vast dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Alles wat kinderopvang meer kost per uur dan deze uurprijs, moet je als ouder geheel zelf betalen. Omdat de prijzen van bijna alles elk jaar veranderen en geïndexeerd worden stelt de overheid elk jaar opnieuw de maximum uurprijs vast. Zo ook dit jaar, in Mei 2014 heeft de Ministerraad de uurprijzen voor 2015 vastgesteld. Zie onderstaande tabel:

2014 2015
 Dagopvang €6,70 €6,84
 Buitenschoolse opvang €6,25 €6,38
 Gastouderopvang €5,37 €5,48

[subscribe2]

Indexering toeslagtabel kinderopvangtoeslag

In een brief met het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2015 is de eerste kamer op de hoogte gesteld van de voorgenomen wijzigingen in de kinderopvangtoeslag in 2015. In deze brief van minister Asscher (SZW), is ook een voorstel gedaan om de kinderopvangtoeslagtabel te indexeren. Aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel wordt de hoogte van de kinderopvangtoeslag bepaald. De inkomens grenzen worden iets opgehoogd. Als je dus als ouder hetzelfde verdiend als afgelopen jaar kan het zo zijn dat je in een lagere schijf valt en iets meer kinderopvangtoeslag krijgt.

Aanpassing begrip eerste kind bij een gelijk aantal uren

Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang te weten welk kind belastingtechnisch gezien wordt als kind 1 en welk kind niet. Het eerste kind krijgt namelijk minder kinderopvangtoeslag als het tweede en opvolgende kind. Het kind met de meeste uren kinderopvang blijft kind 1, als een gezin twee kinderen heeft met een gelijk aantal uur opvang, wordt vanaf 2015 het duurste kind gezien als kind 1, dat wat het goedkoopste kind. In de praktijk zal bijna niemand hier mee te maken krijgen.

Ouderschapsverlofkorting in 2015 afgeschaft

Met de ouderschapsverlofkorting kunnen ouders die ouderschapsverlof opnemen een flink belastingvoordeel verkrijgen. Voor ouders die bijvoorbeeld 6 uur per dag werkten en toch een hele dag opvang moesten afnemen, was deze regeling ook gunstig. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft namelijk ook van kracht tijdens het ouderschapsverlof. In 2015 gaat deze regeling verdwijnen.

Verplicht lidmaatschap stichting geschillen commissie kinderopvang instellingen

Ook heeft de ministerraad deze extra kwaliteitseis in het leven geroepen. Vanaf juli 2015 moeten alle kinderopvanginstellingen zich aansluiten bij de Stichting Geschillencommissie. Veel kinderopvanginstellingen hebben al een klachtenprocedure. Uiteraard wordt verwacht dat ouders eerst samen met de instelling het probleem of de klacht proberen op te lossen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. (reglement, pdf)

Uitbreiding adviesrecht ouders.

De rol voor oudercommissies richt zich nu voornamelijk op de prijzen van de kinderopvang. Oudercommissies gaan zich in de toekomst meer richten op de pedagogische kwaliteit. De oudercommissie treedt daarom twee keer per jaar in gesprek met de opvanginstelling.

Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl worden de resultaten van de handhaving van de kwaliteit gepubliceerd. Nu zijn op de site al de bevindingen van de GGD te vinden maar voor de ouders is nog niet zichtbaar wat de gemeente met die bevindingen heeft gedaan.

Je kinderopvangtoeslag voor 2015 berekenen.

Kinderopvangtoeslag.com heeft een sheet samengesteld, waarmee je de kosten voor de kinderopvangtoeslag in 2015 kan berekenen. In deze sheet kan je goed het verschil met 2014 zien. Als er wijzigingen zijn wordt de sheet geüpdatet en krijg je hiervan bericht, op die manier blijf je tot 2015 automatisch op de hoogte van belangrijke wijzigingen in de kinderopvangtoeslag.

 

 

Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *