Kinderopvangtoeslag 2017 berekenen


Een aantal wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag in 2017 zijn al bekend gemaakt! In dit artikel zullen we de veranderingen in de kinderopvangtoeslag nader toelichten en verduidelijken. Ouders zullen betalen aan kinderopvang als in 2016.

Indexatie uurprijzen kinderopvangtoeslag

Per uur kinderopvang stelt de overheid een maximumbedrag vast dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Alles wat kinderopvang meer kost per uur dan deze uurprijs, moet je als ouder geheel zelf betalen. Omdat de prijzen van bijna alles elk jaar veranderen en geïndexeerd worden stelt de overheid elk jaar opnieuw de maximum uurprijs vast. Zo ook dit jaar, in Mei 2016 heeft de Ministerraad de uurprijzen voor 2017 vastgesteld. Zie onderstaande tabel:

2016 2017
 Dagopvang €6,89 €7,18
 Buitenschoolse opvang €6,42 €6,69
 Gastouderopvang €5,52 €5,75

[subscribe2]

Indexering toeslagtabel kinderopvangtoeslag

Elke jaar bepaald de overheid de percentages in de toeslag tabel die word gebruikt voor het berekenen van de kinderopvangtoeslag opnieuw. In deze tabel staat bijvoorbeeld dat mensen met een lager inkomen relatief meer kinderopvangtoeslag krijgen, als ouders met een hoger inkomen. Van het eerste kind (Iet op: Het kind met de meeste opvanguren) wordt een lager percentage kinderopvang vergoed, dan de overige kinderen.


Belangrijkste verschillen tussen 2016 en 2017

 • Voor iedereen in alle situaties wordt het percentage kinderopvangtoeslag verhoogd.
 • Voor het eerste kind zijn de percentages verhoogt van 1 (laagste inkomensgroep) tot 9.5% (Hoogste inkomens groep).
  Netto betekend dit voor de:

  • hoogste inkomensgroep een vooruitgang van 40%. (Van €1000 euro opvang werd in 2016 €238 vergoed, en in 2017 €333,-)
  • Voor de lagere inkomens is dit ongeveer 1%. (Van €1000 euro opvang werd in 2016 €930 vergoed, en in 2017 €940,-)
 • Voor de tweede en daarop volgende kinderen zijn de percentages vergelijkbaar.
  • Huishoudens met een verzamel inkomen tot €31.067 krijgen er maximaal een procent bij.
  • Daarboven zijn de percentages hetzelfde als het jaar ervoor.
  • Ouders in de laagste inkomens groep krijgen maximaal 95% van de kinderopvang vergoed
  • Ouders in de hoogste inkomens groep krijgen 64% van de kinderopvang vergoed.

Aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel wordt de hoogte van de kinderopvangtoeslag bepaald. De inkomens grenzen worden iets opgehoogd. Als je dus als ouder hetzelfde verdiend als afgelopen jaar kan het zo zijn dat je in een lagere schijf valt en iets meer kinderopvangtoeslag krijgt.

Verbetering kindratio’s

De wet stelt bepaalde leidster/kind ratio’s vast voor de verschillende opvangsoorten. Zo mag een leidster die met baby’s werkt minder kinderen hebben dan iemand op een BSO. Vanaf 7 jaar mag een BSO leidster bijvoorbeeld 10 kinderen hebben ipv 12.

Kinderopvangtoeslag bij 6 maanden werkloosheid blijft in 2017

In 2016 is de lengte van de kinderopvangtoeslag bij werkloosheid verhoogt van 3 tot 6 maanden, waarschijnlijk vanwege de werkgelegenheid in bepaalde branches. Deze regeling blijft in 2016 in stand.

Harmonisatie Peuterspeelzalen

De overheid wil dat vanaf 2018 alle peuterspeelzalen voor kinderen die recht hebben op Kinderopvangtoeslag, valt onder deze regeling. Daarom vraagt Asscher de gemeente hier in 2017 zoveel mogelijk voorbereiden voor te treffen. Nu worden peuterspeelzalen vaak nog door gemeentes gesubsidieerd (En dus vaak grote verschillen per gemeente). Voor de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, zullen er zeer waarschijnlijk wel subsidieregelingen blijven voor peuterspeelzalen.

Je kinderopvangtoeslag voor 2017 berekenen.

Kinderopvangtoeslag.com heeft een sheet samengesteld, waarmee je de kosten voor de kinderopvangtoeslag in 2017 kan berekenen. In deze sheet kan je goed het verschil met 2016 zien. Als er wijzigingen zijn wordt de sheet geüpdatet en krijg je hiervan bericht, op die manier blijf je tot 2017 automatisch op de hoogte van belangrijke wijzigingen in de kinderopvangtoeslag.

Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.