Kinderopvangtoeslag Fraude: Eigenaar de Parel gevangenisstraf


Ouders mind your own business

Ouders die gebruik maakten van de buitenschoolse opvang voor hun kinderen bij de Parel in diverse steden zijn door de eigenaar misleid. De eigenaar vroeg de ouders de kinderopvangtoeslag zelf aan te vragen bij de belastingdienst. De ouders hoefden dan geen eigen bijdrage te betalen voor de buitenschoolse opvang. De belastingdienst stortte rechtstreeks de kinderopvangtoeslag op de bankrekening van de Parel. Alles is goed geregeld zo dachten de ouders en op zich lijkt dat ook zo. Niets is minder waar.

Onder het mom dat het toch gratis was haalde de eigenaar van de Parel ouders over om meer uren kinderopvang aan te vragen dan in de praktijk nodig bleek te zijn. Dus heeft de belastingdienst jarenlang een hogere bijdrage direct gestort aan de eigenaar van de Parel zonder dat de ouders daarvan op de hoogte waren. Feitelijk heeft de eigenaar van de Parel de ouders opgelicht. Daar was de rechter het ook mee eens.

Het bedrag werd geschat op ruim twee miljoen euro wat ten onrechte is uitbetaald aan de Eigenaar. De belastingdienst is bezig de onterechte uitbetalingen van de toeslag terug te vorderen bij de ouders van de kinderen. De Eigenaar heeft een gevangenisstraf gekregen van 24 maanden met 6 maanden voorwaardelijk.

Waarom we dit stuk hebben geplaatst is om aan te tonen dat misleiding makkelijk kan gebeuren als je dit als ouders uit handen geeft. Daarom is ons motto altijd mind your own business. Het huidige toeslagen systeem leent zich er in voor om te frauderen. Er zijn plannen om de Kinderopvangtoeslag binnen een paar jaar te hervormen, zoals we in dit artikel al hebben vermeld.