Disclaimer


Ons doel is een informatieve site te maken over kinderopvangtoeslag! Mochten er misverstanden, onenigheden of vragen zijn, dan handelen wij deze het liefst naar alle redelijkheid persoonlijk op met onze gebruikers en bezoekers.

Disclaimer kinderopvangtoeslag.com

Wij streven er naar dat alle informatie op deze site  correct is. De op deze site gepubliceerde informatie bindt ons echter niet. Ook kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud, het gebruik en eventuele schade (zowel directe als indirecte schade) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze Website worden aangeboden.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de site
Wij garanderen niet dat naar haar gestuurde e-mail berichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Maar wij streven ernaar binnen 2 dagen te antwoorden.
Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.

Copyright

Het over nemen van teksten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf.