kinderopvangtoeslag voordeel van ouderschapsverlofkorting 2013 1


De kinderopvangtoeslag wordt vanaf 2013 verder versoberd. Maar de ouderschapsverlofkorting blijft ook in 2013 bestaan! Het huidige kabinet wil de ouderschapsverlofkorting per 2015 afschaffen. En dat kan voordelig zijn voor ouders met kinderen in de kinderopvang!

Door de verdere vermindering van de kinderopvangtoeslag in 2013, gaan veel ouders per maand veel meer betalen. In een aantal gevallen kost de kinderopvang meer, dan een van de ouders verdiend. Hierdoor worden ouders min of meer gedwongen andere oplossingen te zoeken of hun baan op te zeggen.

Ouderschapsverlof kan in deze situatie uitkomst bieden. Want de uren dat je ouderschapsverlof opneemt ,behoud je het recht op kinderopvangtoeslag. Verder kan je na het ouderschapsverlof weer terugkeren in je originele dienstbetrekking.

Je kan ouderschapsverlof bijvoorbeeld gebruiken om periode te overbruggen voordat je kinderen naar school gaan.
Vooral voor ouders die minder als 8 uur per dag werken kan ouderschapsverlof een uitkomst bieden in deze lastige tijden. Want het aantal uren kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren werk van de minst werkende ouder.
Wat het voor jouw betekend kan je bereken met onze sheet.

Voordat je ingrijpende beslissingen neemt, zoals het opzeggen van je baan of het aanvragen van ouderschapsverlof, raden wij je stellig aan alles goed uit te zoeken, iedere situatie is anders en veel dingen hangen samen. Maar voor een grote groep mensen kan dit een uitkomst bieden.

Ouderschapsverlof hoe en wat

Iedere ouder heeft recht om een half jaar ouderschapsverlof op te nemen per kind voordat het kind acht wordt.  Het opnemen van het ouderschapsverlof hoeft niet in 1x, maar mag ook verspreid. Je kan bijvoorbeeld als je 2 dagen per week werkt, 1 jaar lang 1 dag per week ouderschapsverlof opnemen.

Op de site van de Rijksoverheid staat het  volgende:

“Werkende ouders hebben wettelijk recht om tijdelijk minder te werken en meer aandacht te besteden aan de opvoeding van hun kinderen. Deze uren worden niet doorbetaald, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers.”

Lees hier meer over ouderschapsverlof.

[subscribe2]

 

Wat is Ouderschapsverlofkorting

De ouderschapsverlofkorting is een korting op de belasting die je moet betalen.

Bij je Belastingaangifte kan je per uur opgenomen ouderschapsverlof in 2013, €4,18 per uur korting berekenen. Het totaal van deze korting hoef je minder aan belasting te betalen. In principe kan je dit bedrag dus aan het einde van het jaar (of in gedeelten) terug vragen. LET OP, we zeggen in principe, de Belastingaangifte is redelijk ingewikkeld en alles hangt met elkaar samen, veel mensen hebben ook een koophuis, volgen een opleiding, trekken giften af dit hangt allemaal samen.

Kinderopvangtoeslag en de ouderschapsverlofkorting

Omdat je minder gaat werken zijn waarschijnlijk de volgende zaken op jouw situatie van toepassing:

  • Je loon wordt minder. Je werkt minder dus je bruto jaarsalaris wordt minder.
  • Je kinderopvangtoeslag wordt iets meer.
  • Je hypotheekrenteaftrek, indien van toepassing wordt minder
  • Je zorg en huur toeslag, indien van toepassing worden meer.
  • De kosten van je kinderopvang worden minder.

Kinderopvangtoeslag, ouderschapsverlof korting een rekenvoorbeeld.

Het gezin hieronder heeft 2 kinderen, 3 volle dagen in de kinderopvang in 2012. In 2013 worden dit 2 dagen. Vader werkt 40 uur en blijft dat doen, moeder werkt 24 uur in 2012 en gaat 16 uur werken in 2013. Moeder verdient in 2012 €15.000 per jaar, met 2 dagen €10.000. Vader verdiend €50.000. De crèche kost €6,50, per dag wordt er 10,5 uur afgenomen.

Situatie kinderopvangtoeslag 2012:

Kosten kinderopvang na aftrek kinderopvangtoeslag. €536,- per maand
Ouderschapsverlofkorting 0
Netto kosten kinderopvang €536,-

Situatie 2013 zonder ouderschapsverlof

Kosten kinderopvang na aftrek kinderopvangtoeslag. €581,- per maand
Ouderschapsverlofkorting 0
Netto kosten kinderopvang €581,-

Situatie 2013 met ouderschapsverlof

Netto inkomsten per maand minder €300,- (Schatting)
Kosten kinderopvang na aftrek kinderopvangtoeslag €348,-per maand (verschil t.o.v. 2013 3 dagen  €233,-)
Ouderschapsverlofkorting €144,-
Netto Kosten kinderopvang  €504,-

Dit gezin is dus goedkoper uit, als mams een jaar lang minder gaat werken om op de kinderen te passen. Let op in bovenstaande voorbeeld berekening is geen rekening gehouden met zorg, huurtoeslag (Dit gezin zit boven de grens van de zorgtoeslag) en de eventuele verminderde renteaftrek.

[subscribe2]

We het al eerder gehad over de ouderschapsverlofkorting en de kinderopvangtoeslag. In dat bericht hebben wij gemeld dat de ouderschapsverlofkorting waarschijnlijk vanaf 2013 verdwijnt, dit is niet zo.


Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

One thought on “kinderopvangtoeslag voordeel van ouderschapsverlofkorting 2013