Nieuwe financiering kinderopvangtoeslag


Minister Asscher wil alle nieuwe alternatieve voor een nieuw financieringsstructuur goed bekijken voordat hij een besluit neemt over een nieuwe financieringsstructuur. Op zich is dit een goede zaak echter de invoering van een nieuw stelsel zal op zijn vroegst 1 januari 2019 ingevoerd kunnen zijn.

De uitgangspunten van een nieuw stelsel is dat de meeste verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van kinderopvangtoeslag komt te liggen bij de kinderopvang zelf. De ouders zullen hierdoor minder verantwoordelijkheid krijgen, deze ligt nu nog volledig bij de ouders zelf. Hiermee zou het probleem dat ouders te veel of te weinig kinderopvangtoeslag ontvangen opgelost zijn.

De Minister heeft het Bureau ICT-toetsing (BIT) gevraagd voorstellen te doen voor een overgang  van de financiering van het huidige systeem (Belastingdienst) naar een financiering via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Bureau ICT-toetsing heeft inmiddels  alternatieve voorstellen voor financieringsstructuren ingediend. Onderstaand in het kort de voorgestelde alternatieven.

  • Advies om huidige systematiek te houden en alleen het geschatte inkomen van ouders vast te stellen op het inkomen van twee jaar terug.
  • alternatieve oplossingen goed onderzoeken
  • Sturen op mijlpalen en kiezen voor bewezen technologie
  • Afbouw bij de Belastingdienst starten als de dienstverlening bij DUO goed werkt.

Het laatste punt de afbouw van de Belastingdienst geeft de Minister reden tot twijfels. Zijn reden is dat het wachten op een goedlopende dienstverlening bij DUO te lang gaat duren en teveel kost. Dat ziet er dus niet goed uit. De andere punten wil de Minister wel in zijn overweging meenemen.

Het nieuwe kinderopvangtoeslag systeem

Het plan is om DUO (uitvoerder) via een digitale portemonnee kinderopvangtoeslag te laten storten op de rekening van de kinderopvangorganisaties. Ouders hoeven dan enkel het resterende bedrag naar de desbetreffende kinderopvangorganisaties over te maken.

Kritiek Kinderopvangorganisaties

Vanuit de kinderopvangbranche zelf is zoveel kritiek ontstaan op dit voorstel voor het nieuwe systeem dat de Minister besloten heeft eerst goed te kijken naar dit nieuwe systeem en alternatieve eerst nog goed te bekijken. Een goede zaak dus. Na het zomerreces komt de Minister hierop terug. Wij hopen dat de uitkomst van deze heroverweging van al deze zaken een nieuw en goed licht brengen.

 

 

Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.