Wijziging Wet kinderopvang 2019


Wijziging Wet kinderopvang door invoering van een nieuw financieringsstelsel

Zoals veel ouders al gemerkt hebben voldoet de huidige regeling kinderopvangtoeslag niet aan de verwachtingen van de ouders en de overheid. De regeling zoals deze nu is legt veel verantwoordelijkheid bij de ouders zelf. Achteraf leidt deze regeling tot veel verrekeningen bij ouders mede daar men het inkomen moet schatten. Uit de praktijk blijkt dat dit niet te doen is en veel onduidelijkheid met zich mee brengt.


De overheid heeft deze problemen erkent en wil de Wet Kinderopvang wijzigen door middel van invoering van een nieuw financieringsstelsel. Hierdoor is op 11 februari 2016 een concept voorstel opgemaakt. Onderstaand in het kort het doel van dit nieuwe voorstel.

  • De Wet Kinderopvang wijzigen zodat de financiering van de toeslag voor alle partijen eenvoudig en doorzichtig is;
  • Ouders meer zekerheid te gaan bieden, zodat ze weten wat ze kwijt zijn aan kinderopvang en geen verrekeningen achteraf ontvangen;
  • Huidige stelsel van de kinderopvangtoeslag omzetten naar een directe financiering van de kinderopvangorganisaties;
  • Het stelsel minder gevoelig maken voor fouten.

De nieuwe regeling gaat in 2019 in.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe wet betreffen:

  • Er wordt gerekend met het inkomen van twee jaar terug. ipv het inkomen van het betreffende jaar. Een groot bezwaar van de huidige regeling is dat het inkomen wat aan het eind van het jaar verdiend gaat worden vaak anders is dan in het begin van het jaar wordt aangenomen.
  • De Belastingdienst betaald de bijdrage rechtstreeks aan de kinderopvanginstelling. Dus geen geschuif met duizenden euro’s voor de ouders die het momenteel op hun eigen rekening laten storten.
  • Ouders betalen een maandelijkse bijdrage aan de Belastingdienst.
  • Kinderopvanginstellingen verstrekken de gegevens van de opvang  (aantal uur, aantal kinderen, tarief enz.) digitaal aan de Belastingdienst. |De belastingdienst koppelt gegevens van bijvoorbeeld UWV, Basis administratie enz.

Dit blijft hetzelfde:

  • De bijdrage blijft inkomensafhankelijk.

Verder gaat de DUO (Dienst Uitvoering onderwijs) het nieuwe plan uitvoeren. Deze club heeft ervaring met het uitvoeren van directe betalingen in het onderwijs en het verwerken van inkomensgegevens. Zij dienen ook een nieuw ICT te ontwikkelen.

De overheid heeft de komende jaren extra geld uitgetrokken voor de kinderopvangtoeslag (€290 miljoen 2016, €200 miljoen €2017). Voor de jaren erna is er nog niets bekend en wij hebben geen glazen bol. Zoals deze regeling nu gepresenteerd wordt, verwachten wij niet dat er grote verschillen zullen komen in de tegemoetkoming en ouders ongeveer hetzelfde zullen blijven betalen.

Conclusie:

Wij zijn redelijk positief over dit voorstel. We hopen alleen dat de overheid de ICT op orde krijgt en ouders niet achter grote instanties aan hoeven lopen.

Op deze link staat onze bijdrage op de internetconsultatie van Overheid.nl

 

 

 

 

 

Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *